فروزنده طبیبی

سرپرست دفتر انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

Email: tabibi@sharif.edu

Tel: 66164490-92, 66036150

Fax: 66029081

مهندس فروزنده طبیبی


سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل مقطع لیسانس از دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف (دوره هفتم)

دارای مدرك دوره های كوتاه مدت:

 • كاربرد كامپیوتر در مهندسی صنایع از وزارت صنایع
 • مدیریت پروژه
 • سیستم های اطلاعات مدیریت از سازمان مدیریت صنعتی
 • آشنایی با كامپیوتر
 • زبان برنامه نویسی database III از صنایع هواپیمایی ایران
 • اصول و مبانی مدیریت
 • سیستم بهره وری

سوابق اجرایی

 • از 1357 تا 1378 صنایع هواپیمایی ایران بعنوان (بترتیب تاریخ):
  • مهندس صنایع
  • مهندس ناظر ساخت كارگاه موتور
  • مهندس توسعه قابلیت فنی كارگاه سوخت
  • مدیر سیستم اطلاعات مدیریت
  • مشاور مدیرعامل در برنامه ریزی منابع انسانی
  • مدیر پروژه اتوماسیون صنعت موتور
 • ازسال 1378 تا 1380  پس از بازنشستگی از شركت صنایع هواپیمایی، مدیر داخلی و بازرگانی مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی گل آرا
 • از 1380 مدیر سایت پیام ایران (پایگاه پست الكترونیك و اطلاع رسانی)
 • از 1381 تاكنون سرپرست دفتر انجمن فارغ التحصیلان
 • از 1378 تاكنون – هیات تحریریه مجله روش-  هیات علمی مؤسسه فرهنگی آموزشی كیا

سوابق همكاری با انجمن ها و سازمان های علمی:

 انجمن بین المللی مهندسی صنایع- انجمن مهندسین صنایع ایران- انجمن دانشگاهیان شریف(SUTA)- سازمان ملی بهره وری – انجمن اولیاء و مربیان مدارس منطقه 5- انجمن اولیاء و دوستداران دانشگاه شریف- دفتر دوستی مهندسی صنایع- كمیته تخصصی مهندسی صنایع- انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

سوابق همكاری با انجمن فارغ التخصیلان

از بدو تاسیس انجمن برای عضویت رسمی در انجمن ثبت نام نمودم و بطور پراكنده با انجمن همكاری داشته و بدلیل مشغله زیاد قادر به همكاری تمام وقت نبودم. پس از بازنشستگی فرصت بیشتری پیداكردم و همكاری و ارتباطم را با انجمن بیشتر نمودم و بطور افتخاری در كمیته تخصصی مهندسی صنایع فعالیت نمودم. پس از آن بدلیل علاقه زیاد از یكسو و احساس وظیفه در مقابل جامعه  فارغ التحصیلان جوان و دانشگاهی كه در آن پرورش یافته ام از سوی دیگر سعی كردم وقت بیشتری را به فعالیتهای انجمن اختصاص دهم و در انتخابات كمیته تخصصی مهندسی صنایع شركت كردم و بعنوان عضو رسمی كمیته. فعالیت خود را آغاز كردم. همزمان با آن بعنوان سرپرست دفتر انجمن نیز سعی داشته ام در پیشبرد اهداف انجمن كوشا باشم.

اهداف انجمن بگونه ای تعریف شده اند كه در صورت دستیابی به آنها جامعه فارغ التخصیلان دانشگاه صنعتی شریف در جایگاهی در شان خود در سطح بین المللی قرار خواهند گرفت. هر یك از ما توانمندی هایی داریم كه شاید بطور منفرد در دامنه وسیعی بالفعل نشود ولی اگر كنار هم قرار گیرند در سطح جهانی تاثیر گذار خواهد بود.

بدیهی است .راهی است كه تازه آغاز شده و همه ما در كارمان دچار اشتباه می شویم كبودهایی داریم كه جز با همفكری و تبادل تجربیاتمان با یكدیگر گفتگو و تبادل نظرقادر به رفع آنها نخواهیم بود و در این راه باید صبور باشیم و تلاش بسیار داشته باشیم.

شاید ابتدای كار بنظرم آسان بود و فكر می كردم خیلی زود به اهدافم می رسم ولی در عمل مشكلات زیادی بود و بسیاری از كارها ناتمام ماند و به این نتیجه رسیده ام  كه همیشه باید در حال بازنگری باشم .در این مدت كه در انجمن فعالیت داشته ام دوستان عزیزم و عزیزان در هیات اجرایی و هیات امنا ایده های بسیار خوبی داشته اند. فعالیتهای خارج از توانشان بعضی از این ایده ها را به اجرا درآورده ولی هنوز به دلیل كمبود نیروهای فعال بسیاری از ایده های سازنده و مؤثر اجرایی نشده اند. از جمله:

 • صندوق حمایت از كارآفرینان ( خانم  دكتر قهرمانپور)
 • برنامه ریزی یكپارچه فعالیت كمیته ها (آقای دكتر مشایخی- آقای مهندس حكیم پور)
 • توسعه پایگاه اطلاع رسانی و ایمیل انجمن (آقای مهندس رضوی)
 • توسعه تسهیلات و امكانات برای اعضا (اكثریت اعضا)
 • انتشار مرتب خبرنامه (آقای مهندس زهرایی)
 • توسعه همكاریها با سوتا (خانم دكتر قهرمانپور)
 • برنامه ریزی یكپارچه برای فعالیتهای انجمن (آقای دكتر مشایخی- آقای مهندی نقیب)
 • توسعه فعالیتهای آموزشی (اكثریت اعضا)
 • پشتیبانی از فعهالیتهای كمیته های حرفه ای و ایجاد كمیته های خرفه ای جدید (كمیته مشاوران- پیمانكاران- ورزش- آموزش- بحران و غیره (اكثریت اعضا)
 • توسعه منابع مالی (اكثریت اعضا)

   

Powered by WebGozar