ذهن دیجیتال خلاق

کی سفرآژانس دیجیتال خلاق با طرح های مدرن.

کی‌ سفر در سال 1397 شروع به فعالیت کرد و در مسیر آسان کردنِ فرآیند خرید و ارائه‌ی خدمات گردشگری گام نهاد. سامانه‌ی جست‌وجوی بلیط و خدمات مسافرتی کی‌ سفر، تحت‌نظرِ آژانس مسافرتی تک ستاره‌ی پاسداران، که در سال 1384 توسط سید حسین خابنما تأسیس شد، فعالیت دارد.

دارایی های شما در یک مکان

آژانس دیجیتال خلاق

راه حل های هدفمند

پشتیبانی اختصاصی

ایده های خلاقانه

طرح های مدرن

اطلاعات تحریف

اکنون جعل داده ها و تحلیلگران به راحتی آسان است.

کاملاً پاسخگو
تمیز & طراحی مدرن
تست چند دستگاه
تجربه کاربری عالی
راه حل های کسب و کار خلاق

ما می توانیم با برنامه ریزی تجاری کمک کنیم

راه حل های تجاری
رشد استراتژیک
برنامه ریزی تجاری

راه حل های خلاق

آژانس قدرتمند با استراتژی های خلاقانه برای تقویت تجارت.