بسم الله الرحمن الرحيم

mohamad ebrahim.jpg

محمد ابراهیم حاجی آبادی

بنام خدا

 

با سلام

 

تا حالا به معنای این آیه فکر کردید

بسم الله الرحمن الرحیم

الهکم التکاثر. حتی زرتم المقابر.

 

برای دریافتن معنی کلمه به کلمه این آیه ها میتونید به ترجمه دکتر بهرام پور مراجعه کنید

 

 

دانشجوی دوره دکتری برق قدرت: دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد برق قدرت: دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی الکترونیک: دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

زمینه کاری:

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت

بازار برق

برنامه ریزی شبکه انتقال قدرت

ebrahim.hajiabadi@gmail.com

هر که را با خط سبزش سر سودا باشد                       پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد

http://alum.sharif.edu/download/images/line.gif

http://alum.sharif.edu/download/images/line.gif
Iran, Tehran, Sharif University of Technologu